AINES i regeneració dels teixits

Imagen2

 

Fem un bon ús dels AINES? (inhibidors del COX2) en fases agudes de tractament, com per exemple el que podria ser un entorsis de turmell (molt típic de visita a urgències).

Així doncs imaginem una lesió: entorsis de turmell. En el moment  de la lesió, el  propi cos comença a activar una sèrie de sistemes que posaran en marxa la REGENERACIÓ DEL TEIXIT AFECTAT.

Per tal d’entendre una mica aquest sistema, explicarem per sobre les fases de regeneració d’un teixit:

La primera fase depèn de la hemostasi i d’un estat inflamatori inicial (causat per la lesió), en aquest moment el cos envia substàncies (prostaglandines, bradicinina, K+, histamina, 5-ht, àcid araquidònic…) que ens crearan DOLOR (sistema de defensa agut) i INFLAMACIÓ. Aquestes substàncies també ens serviran per la següent fase, la proliferativa.

En un període de temps concret (depèn del teixit afectat), s’iniciarà la fase de proliferació cel·lular (inici de la reparació).

Aquesta fase donarà lloc a fase fibroblàstica (grans produccions de col·lagen) i finalment la fase de maduració (fins a 2 anys després de la lesió).

Tenint en compte aquestes fases i segons els estudis actuals sobre prostaglandines (estat d’inflamació inicial), s’ha demostrat que són necessàries per la fase de proliferació cel·lular.

Per tant si influïm sobre la FASE INFLAMATÒRIA amb AINES(inhibidors COX2 – figura d’adalt), sí que és veritat que aconseguirem disminuir el dolor, però amb ella també marxaran prostaglandines encarregades de la construcció cel·lular.

Creieu que la regeneració d’aquest teixit serà la mateixa? Serà de la mateixa qualitat aquest teixit? Influirà això en el temps de recuperació?

La meva opinió: AINES SÍ, però saber quan aplicar-los. Tenir en compte el dolor que té la persona, si té un excés inflamatori, si el dolor el deixa dormir per la nit…

 

Imagen1

 

Per altra banda, tal i com ens mostra l’esquema;

Per tal de resoldre aquesta inflamació, necessitarem:

– Omega 3 EPA i DHA.

– Lipoxines, maresines, resolvines i neuroprotectines.

– Àcid acetil salicílic (Aspirina).

 

Bibliografia:

– Khedmat S, Seyedabadi M, Ghahremani MH, Ostad SN. Cyclooxygenase 2 plays a role in Emdogain-induced proliferation. J Periodontal Res. 2011 Feb; 46(1):67-73.

– IChikazu D, Fujikawa Y, Fujihara H, Suenaga H, Saijo H, Ohkubo K, Ogasawara T, Mori Y, LinoM, Takato T. Cyclooxygenase-2 activity is important in craniofacial fracture repair. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Mar; 40(3);322-6.

– Shirota H, Chiba K, Goto M, Hashida R, Ono H. Related articles, Antiinflamatory properties of E5090 a novel orally active inhibitor of IL-1 generation. Agents Actions Suppl. 1991;32:219-23.

– Brenda A. Bondesen , Stephen T. Mills , Kristy M. Kegley , Grace K. Pavlath. The COX-2 pathway is essential during early stages of skeletal muscle regeneration. American Journal of Physiology – Cell PhysiologyPublished 1 August 2004Vol. 287no. C475-C483DOI: 10.1152/ajpcell.00088.2004.