La Migranya molts cops s’origina a l’intestí

Imagen

La Migranya és una cefalea primària. Acostuma a aparèixer a partir de la pubertat i afecta principalment al grup entre els 35-45 anys d’edat. Causada per l’activació d’un mecanisme encefàlic que condueix a la alliberació de substàncies inflamatòries (HISTAMINA entre altres) i causants de dolor al voltant dels nervis i vasos sanguinis del cap.
És recurrent, sovint dura tota la vida i es caracteritza per presentar-se episòdicament amb algun d’aquests símptomes: cefalea moderada o intensa, nàusees, dolor d’un hemisferi del cap, a vegades pulsàtil, empitjora amb activitat física. Pot durar des d’algunes hores fins a dos o tres dies. Els episodis es presenten amb una freqüència que varia entre un al any i un per setmana. En nens els episodis solen durar menys i els símptomes abdominals són més considerables.
(SEGONS LA OMS- organització mundial de la salut)

La histamina és un neurotransmisor present en tots els éssers vius i en tots els aliments. Està present en tots els productes alimentaris encara que en diferents proporcions.
La histamina és una important amina, la qual és indispensable per a que el nostre cos funcioni òptimament. Actúa com a neurotransmisor (químic que trasmet missatges de cèl•lula a cèl•lula en el sistema nerviós). Pot actuar com a mediador inflamatori, en la permeabilitat dels vasos sanguinis, en la contracció muscular, en la regulació de l’àcid gàstric de l’estómag i en la funció cerebral. Les concentracions més altes de l’histamina es troben a la pell, pulmó, estómag, i en petites quantitats en el cervell i el cor.

També la necessitem per defensar el cos davant de posibles malalties causades per virus, bactèries, fongs o paràsits. Actúa com a mediadora de les reaccions al•lèrgiques, juntament amb altres mediadors inflamatoris.

Els nivells d’histamina en sang “normals” están entre els 0,3 i 1,0 nanograms/mililitre. Cada persona té un nivel d’histamina que pot tolerar sense tenir símptomes.

Quan s’excedeix aquest nivel poden aparèixer aquests símptomes:

Imagen

La histamina és eliminada per dues vies mitjançant dos enzims: N-methyl transferasa (HNTM) i pel diamino oxidasa (DAO). Fisiològicament quan s’excedeix el límit d’histamina que es pot tolerar es posen en marxa aquests dos sistemes d’eliminació. La deficiencia d’aquests dos enzims pot donar a una “intolerancia a la histamina” (la qual també és favorida per l’administració de fàrmacs).

Quan existeix una desproporció entre la histamina ingerida o alliberada a partir de les cèl•lules que s’emmagatzemen en l’organisme i la capacitat de metabolització de la mateixa es produeix una acomulació en el plasma sanguini i l’aparició dels efectes esmentats, la qual cosa es coneix com HISTAMINOSI. El símptoma més comú és la MIGRANYA, que ve donada per una vasodilatació de les artèries produïda per l’excés d’histamina.

L’última investigació per part de la Càtedra de Nutrició o Bomatología de la UAB i que va acabar el 2010, va demostrar que el 95% dels pacients amb migraña tenen una activitat reduïda del DAO i en el 49% dels casos, els pacients presenten un valor de l’activitat d’aquest enzim “molt reduït”.

També recordar que hi ha certs fàrmacs que fan favorable la INTOLERÀNCIA A LA HISTAMINA, per tant podríem dir que tots aquells que ens mediquem ens estem “intoxicant” poc a poc.

¿QUIN ÉS L’OBJECTIU PER COMBATRE LA MIGRANYA?

1. DISMUNUÏR LA QUANTITAT D’HISTAMINA QUE INGERIM.
2. INCORPORAR ALIMENTS QUE NO EN PORTIN.
3. NORMALITZAR LES VIES D’ELIMINACIÓ DE LA HISTAMINA (DAO I HNTM).
4. MENTENIR UN INTESTÍ SA.

Si assolim aquests objectius podrem fer que l’excés d’histamina es normalitzi, aconseguirem que les vies d’eliminació funcionin correctament, per tant, afavorirem a l’eliminació de la histamina i conseqüentment una disminució de tota la simptomatologia lligada a ella.
(1) Maintz L, Novak N. Histamine and histamine intolerance. Am J Clin Nutr 2007;85(5):1185-1196. 

(2) Mušič E, Korošec P, Šilar M, Adamič K, Košnik M, Rijavec M. Serum diamine oxidase activity as a diagnostic test for histamine intolerance. Wien Klin Wochenschr 2013:1-5. 

(3) Schwelberger H. Histamine intolerance: a metabolic disease? Inflammation Res 2010;59(2):219-221.

AINES i regeneració dels teixits

Imagen2

 

Fem un bon ús dels AINES? (inhibidors del COX2) en fases agudes de tractament, com per exemple el que podria ser un entorsis de turmell (molt típic de visita a urgències).

Així doncs imaginem una lesió: entorsis de turmell. En el moment  de la lesió, el  propi cos comença a activar una sèrie de sistemes que posaran en marxa la REGENERACIÓ DEL TEIXIT AFECTAT.

Per tal d’entendre una mica aquest sistema, explicarem per sobre les fases de regeneració d’un teixit:

La primera fase depèn de la hemostasi i d’un estat inflamatori inicial (causat per la lesió), en aquest moment el cos envia substàncies (prostaglandines, bradicinina, K+, histamina, 5-ht, àcid araquidònic…) que ens crearan DOLOR (sistema de defensa agut) i INFLAMACIÓ. Aquestes substàncies també ens serviran per la següent fase, la proliferativa.

En un període de temps concret (depèn del teixit afectat), s’iniciarà la fase de proliferació cel·lular (inici de la reparació).

Aquesta fase donarà lloc a fase fibroblàstica (grans produccions de col·lagen) i finalment la fase de maduració (fins a 2 anys després de la lesió).

Tenint en compte aquestes fases i segons els estudis actuals sobre prostaglandines (estat d’inflamació inicial), s’ha demostrat que són necessàries per la fase de proliferació cel·lular.

Per tant si influïm sobre la FASE INFLAMATÒRIA amb AINES(inhibidors COX2 – figura d’adalt), sí que és veritat que aconseguirem disminuir el dolor, però amb ella també marxaran prostaglandines encarregades de la construcció cel·lular.

Creieu que la regeneració d’aquest teixit serà la mateixa? Serà de la mateixa qualitat aquest teixit? Influirà això en el temps de recuperació?

La meva opinió: AINES SÍ, però saber quan aplicar-los. Tenir en compte el dolor que té la persona, si té un excés inflamatori, si el dolor el deixa dormir per la nit…

 

Imagen1

 

Per altra banda, tal i com ens mostra l’esquema;

Per tal de resoldre aquesta inflamació, necessitarem:

– Omega 3 EPA i DHA.

– Lipoxines, maresines, resolvines i neuroprotectines.

– Àcid acetil salicílic (Aspirina).

 

Bibliografia:

– Khedmat S, Seyedabadi M, Ghahremani MH, Ostad SN. Cyclooxygenase 2 plays a role in Emdogain-induced proliferation. J Periodontal Res. 2011 Feb; 46(1):67-73.

– IChikazu D, Fujikawa Y, Fujihara H, Suenaga H, Saijo H, Ohkubo K, Ogasawara T, Mori Y, LinoM, Takato T. Cyclooxygenase-2 activity is important in craniofacial fracture repair. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Mar; 40(3);322-6.

– Shirota H, Chiba K, Goto M, Hashida R, Ono H. Related articles, Antiinflamatory properties of E5090 a novel orally active inhibitor of IL-1 generation. Agents Actions Suppl. 1991;32:219-23.

– Brenda A. Bondesen , Stephen T. Mills , Kristy M. Kegley , Grace K. Pavlath. The COX-2 pathway is essential during early stages of skeletal muscle regeneration. American Journal of Physiology – Cell PhysiologyPublished 1 August 2004Vol. 287no. C475-C483DOI: 10.1152/ajpcell.00088.2004.