La Migranya molts cops s’origina a l’intestí

Imagen

La Migranya és una cefalea primària. Acostuma a aparèixer a partir de la pubertat i afecta principalment al grup entre els 35-45 anys d’edat. Causada per l’activació d’un mecanisme encefàlic que condueix a la alliberació de substàncies inflamatòries (HISTAMINA entre altres) i causants de dolor al voltant dels nervis i vasos sanguinis del cap.
És recurrent, sovint dura tota la vida i es caracteritza per presentar-se episòdicament amb algun d’aquests símptomes: cefalea moderada o intensa, nàusees, dolor d’un hemisferi del cap, a vegades pulsàtil, empitjora amb activitat física. Pot durar des d’algunes hores fins a dos o tres dies. Els episodis es presenten amb una freqüència que varia entre un al any i un per setmana. En nens els episodis solen durar menys i els símptomes abdominals són més considerables.
(SEGONS LA OMS- organització mundial de la salut)

La histamina és un neurotransmisor present en tots els éssers vius i en tots els aliments. Està present en tots els productes alimentaris encara que en diferents proporcions.
La histamina és una important amina, la qual és indispensable per a que el nostre cos funcioni òptimament. Actúa com a neurotransmisor (químic que trasmet missatges de cèl•lula a cèl•lula en el sistema nerviós). Pot actuar com a mediador inflamatori, en la permeabilitat dels vasos sanguinis, en la contracció muscular, en la regulació de l’àcid gàstric de l’estómag i en la funció cerebral. Les concentracions més altes de l’histamina es troben a la pell, pulmó, estómag, i en petites quantitats en el cervell i el cor.

També la necessitem per defensar el cos davant de posibles malalties causades per virus, bactèries, fongs o paràsits. Actúa com a mediadora de les reaccions al•lèrgiques, juntament amb altres mediadors inflamatoris.

Els nivells d’histamina en sang “normals” están entre els 0,3 i 1,0 nanograms/mililitre. Cada persona té un nivel d’histamina que pot tolerar sense tenir símptomes.

Quan s’excedeix aquest nivel poden aparèixer aquests símptomes:

Imagen

La histamina és eliminada per dues vies mitjançant dos enzims: N-methyl transferasa (HNTM) i pel diamino oxidasa (DAO). Fisiològicament quan s’excedeix el límit d’histamina que es pot tolerar es posen en marxa aquests dos sistemes d’eliminació. La deficiencia d’aquests dos enzims pot donar a una “intolerancia a la histamina” (la qual també és favorida per l’administració de fàrmacs).

Quan existeix una desproporció entre la histamina ingerida o alliberada a partir de les cèl•lules que s’emmagatzemen en l’organisme i la capacitat de metabolització de la mateixa es produeix una acomulació en el plasma sanguini i l’aparició dels efectes esmentats, la qual cosa es coneix com HISTAMINOSI. El símptoma més comú és la MIGRANYA, que ve donada per una vasodilatació de les artèries produïda per l’excés d’histamina.

L’última investigació per part de la Càtedra de Nutrició o Bomatología de la UAB i que va acabar el 2010, va demostrar que el 95% dels pacients amb migraña tenen una activitat reduïda del DAO i en el 49% dels casos, els pacients presenten un valor de l’activitat d’aquest enzim “molt reduït”.

També recordar que hi ha certs fàrmacs que fan favorable la INTOLERÀNCIA A LA HISTAMINA, per tant podríem dir que tots aquells que ens mediquem ens estem “intoxicant” poc a poc.

¿QUIN ÉS L’OBJECTIU PER COMBATRE LA MIGRANYA?

1. DISMUNUÏR LA QUANTITAT D’HISTAMINA QUE INGERIM.
2. INCORPORAR ALIMENTS QUE NO EN PORTIN.
3. NORMALITZAR LES VIES D’ELIMINACIÓ DE LA HISTAMINA (DAO I HNTM).
4. MENTENIR UN INTESTÍ SA.

Si assolim aquests objectius podrem fer que l’excés d’histamina es normalitzi, aconseguirem que les vies d’eliminació funcionin correctament, per tant, afavorirem a l’eliminació de la histamina i conseqüentment una disminució de tota la simptomatologia lligada a ella.
(1) Maintz L, Novak N. Histamine and histamine intolerance. Am J Clin Nutr 2007;85(5):1185-1196. 

(2) Mušič E, Korošec P, Šilar M, Adamič K, Košnik M, Rijavec M. Serum diamine oxidase activity as a diagnostic test for histamine intolerance. Wien Klin Wochenschr 2013:1-5. 

(3) Schwelberger H. Histamine intolerance: a metabolic disease? Inflammation Res 2010;59(2):219-221.